Velg en side

Kontakt Oss I Dag!

Vi har lang erfaring i forbindelse med små og store byggeprosjekter.

Vi har meget konkurranse dyktige priser!

KONTAKT INFO

ADDRESSE

 Skipavika 36. 5218 Nordstrøno

 

OLSEN MASKINENTREPENØR ORG. NO. 915 939 686

Skipavika 36. 5218 Nordstrøno

 

}

ÅPNINGSTIDER

MANDAG TIL FREDAG KL 08 – 16

RING: 412 70 544

VI KAN GJØRE DINE PROSJEKTER TIL VIRKELIHET!

KONTAKT OSS

Step 1 of 2
Skriv din melding her!
Ofte stilte spørsmål.

Vi får gjerne mange spørsmål, om mange forskjellige temaer i jobben vår. Her er noen av de.

Vi skal drenere rundt huset, hvor kan vi føre overvannet?

Hvis kommunen ikke har overvannsledning i området må du lede bort grunnvannet fra dreneringen din i eget system på en slik måte at det ikke medfører ulempe for naboene.Dreneringen holder grunnvannsspeilet nede rundt kjelleren. Grunnvannet fra dreneringsledningene kan ledes til kommunal overvannsledning. 

Når er beste tid på på året for å bygge vei til tomten vår?

Vi bygger og utbedrer vei hele året det er ingen begrensninger, kontakt oss gjerne i god tid før en ønsket bygge start. Da kan vi planlegge prosjektet bedre, og gi en tidsplan.

Kan dere hjelpe til med byggesøknad?

Ja vi kan hjelpe til med råd og veiledning for søknader til Plan og Bygningsetaten.